Detoksikacija parcijalnim agonistima na terenu

Nazad
Terapijska podrška u cilju lečenja bolesti zavisnosti. Parcijalni agonisti - lekovi se koriste za blokadu receptora tokom detoksikacije. Obavlja se na terenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka