Pregled pneumoftiziologa (pulmolog)

Nazad
Klasičan pregled specijaliste pulmologa, u cilju dijagnostike plućnih bolesti.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka