Stres ehokardiografija

Nazad
Ultrazvučni pregled srca posle opterećenja, čime se sagledava da li ima poremećaja pokretljivosti neke od srčanih struktura posle napora.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka