Postavljanje 24h holtera EKG

Nazad
Neinvazivno snimanje električne aktivosti srca, kroz kožu grudnog koša, pomoću standardizovanih elektroda, u dužem vremenskom periodu, pomoću HOLTER EKG-a, koji pacijent nosi neprekidno 24 sata, kada se registruje EKG snimak sa svim poremećajima ritma i frekvence, koji se jave u tom periodu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka