Manuelne tehnike u rehabilitaciji pacijenta

Nazad
Palpatorna dijagnostika i manuelna terapija kičmenog stuba i ostalih zglobova ekstremiteta sa osteopatskim pristupom kod degenerativnih artropatija i diskopatija. Ova tehnika ima za cilj smanjenje bola, utiče na neurovaskularne reflekse, utiče na posturu pacijenta, kao i na povećanje obima pokreta u tretiranom zglobnom segmentu.
Usluga obuhvata jedan fizikalni tretman.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka