Kontrolni pregled fizijatra (posle serije terapija)

Nazad
Kontrolni pregled specijaliste fizijatra, u cilju procene uspešnosti lečenja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka