Alergološke probe - epikutane

Nazad
Alergološke probe u cilju dijagnostike preosetljivosti na supstance sa kojima koža dolazi u kontakt (guma, nikl itd.)

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka