Noćni EEG-PSG

Nazad
Polisomnografija je dijagnostička metoda, koja omogućuje registrovanje spavanja i drugih psihofizioloških parametara
(EKG, respiracija, itd.), u cilju uvida u strukturu normalnog i poremećenog spavanja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka