HPV tipizacija iz Thin Prep PAP testa

Nazad
Ukoliko se prilikom uzimanja Thin Prep PAP testa ustanovi da je nalaz patološki, iz uzetog uzorka se dodatno radi HPV tipizacija.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka