Punkcija i aspiracija zgloba

Nazad
Punkcija zgloba sa aspiracijom sadržaja. Punkcija (aspiracija) zgloba je način evakuacije otoka iz zgloba putem igle i šprica. Kod krvnih otoka dobro je taj postupak učiniti što pre, jer se krv u zglobu resorbuje vrlo sporo, a može i usporiti zarastanje ostalih tkiva.
Analiza punktata se naplaćuje po cenovniku laboratorije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka