Punkcija i aspiracija zgloba

Nazad
Punkcija zgloba sa aspiracijom sadržaja.
Analiza punktata se naplaćuje po cenovniku laboratorije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka