Hirurška obrada rane - previjanje

Nazad
Hirurška obrada rane, sa previjanjem.
Pivremena hemostaza Esmarhovom poveskom ili tamponiranjem i kompresijom.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka