Rentgen IVU - Intravenska urografija

Nazad
Intravenska urografija je radiološka dijagnostička metoda snimanja bubrega i mokraćnih puteva. Izvodi se tako, što se u perifernu venu ubrizgava jodno kontrastno sredstvo, koje se potom izlučuje putem bubrega i mokraćnih kanala. Na taj način se dobija uvid u funkciju bubrega i anatomsku strukturu mokraćnih puteva, omogućava dijagnostika smanjenja ili odsustva funkcije bubrega, i vizuelizacija različitih patoloških procesa u mokraćnim putevima, kao što su na primer tumori, kamenci, kongenitalne anomalije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka