Za firme

Nazad

Osnovne informacije

Sistematski pregled za firme opsta bolnica medigroupKontaktirajte nas ovde ili pošaljite e-mail na firme@medigroup.rs

Samo zdravi zaposleni čine zdravu kompaniju. MediGroup kao najveći privatni zdravstveni sistem u regionu veoma dobro prepoznaje važnost koju očuvanje i unapređenje zdravlja vaših zaposlenih i njihovih porodica može imati na njihovu sigurnost i bezbrižnost, a samim tim i na pozitivne efekte poslovanja svake kompanije. Pružajući nam priliku da konstantno unapređujemo zdravlje vaših zaposlenih, omogućavate i Vašoj kompaniji sigurnije i uspešnije poslovanje, a zdravi i zadovoljni zaposleni nesumnjivo čine snažnu kompetitivnu prednost na današnjem sve zahtevnijem i neizvesnijem tržištu.

Više od decenije radimo zajedno sa kompanijama na očuvanju i unapređenju zdravlja zaposlenih. Na tom putu poverenje nam je poklonio veliki broj malih, srednjih, velikih preduzeća, kao i internacionalnih kompanija svih industrija.

Jedan isti pristup svima nije naš način. Svaka organizacija je posebna i drugačija na svoj način. Svakome posvećujemo posebnu pažnju i brižljivo pristupamo kreiranju usluga. Ovakav pristup je po pravilu kompleksan i zahtevan, ali danas, sa osam domova zdravlja, jednom opštom bolnicom, tri specijalne bolnice, na teritorijama Beograda i Novog Sada sa zadovoljstvom izlazimo u susret svim zahtevima pomerajući granice standarda zdravstvene nege i preventive na zadovljstvo Vas i Vaših zaposlenih.

MediGroup zdravstveni sistem posluje prema najvišim svetskim standardima trenutno dostuipnim u zdravstvenoj industriji.

Možemo Vam izaći u susret sa nekim od dole navednih usluga:

Celokupan tekst

Sistematski pregledi

Vašoj kompaniji, organizaciji ili udruženju možemo pružiti sve vrste sistematskih pregleda posebno koncipiranih od strane naših lekara. Današnji moderan poslovni svet je više nego ikad izložen negativnim efektima savremenog društva. Sistematskim pregledima vaši zaposleni mogu uspšešno pratiti svoje zdravstveno stanje i shodno rezultatima, uz pomoć naših lekara, kasnije opredele svoje dalje aktivnosti i realizaciju svog zdravstvenog plana.

Celokupan tekst

Medicina rada

Svaki rad kojim se čovek bavi odlikuje se određenim stepenom težine. Naša pažnja je usmerena na ostvarenje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, zaštitu i unapređenje zdravlja zaposlenih. Procenu rizika na radu i njihovoj eliminaciji, odgžavanju radne sposobnosti radnika i kontroli profesionalnih bolesti i provreda na radu bave se naši licencirani lekari.

Celokupan tekst

Radionice

Današnja poslovna dinamika i tempo života umnogome utiču na nastanak oboljenja. Neće biti greška ako kažemo da velika većina bolesti nastaje kao posledica današnjeg načina života. Naše radionice predstavljaju prvu liniju odbrane od bolesti današnjice. Vašoj organizaciji možemo pružiti Interaktivne, kreativne I edukativne radionice, pomoću kojih širimo svest o preventivi I zdravom načinu života zaposlenih. Radionicama pomažemo da zaposleni saznaju o načinima kako da se ne samo izbore sa izazovima današnjeg života, preveniraju potecijalne zdravstvene probleme, već i kako da ih preokrenu u korist svoga zdravlja, kao i zdravlja svojih najbližih

Celokupan tekst