Za firme

Nazad

Osnovne informacije

Sistematski pregled za firme opsta bolnica medigroupKontaktirajte nas ovde ili pošaljite e-mail na firme@medigroup.rs

  • MEDIGROUP je referentna zdravstvena platforma za veliki broj malih, srednjih i velikih firmi, internacionalnih kompanija i ostalih institucija različitih tržišnih grana.
  • Sa svakom kompanijom razvijamo i pružamo joj zdravstvenu uslugu sistematskih i drugih pregleda prilagodjenih njenim potrebama.
  • Našu posebnost odlikuje profesionalan, posvećen odnos doktora prema svim pacijentima i efikasan sistem izvršenja dogovorenih i potrebnih pregleda.
  • Naše usluge smo razvili tako da imaju veći standard, sadržaj i obim od onih obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem.
  • Osim dogovorenih sistematskih pregleda pružamo posebne benefite za zaposlene i članove njihovih porodica.
  • Sindikati i slične organizacije takodje sa nama razvijaju namenske pakete i benefite.
  • Za vaše potrebe kreiramo posebne edukativne zdravstvene radionice koje drže naši doktori u prostorijama vaše kompanije.
Celokupan tekst

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi su neophodnost svih društvenih i socijalnih kategorija i deo su zdravstvene kulture svakog građanina. U duhu dobre medicinske prakse i naših iskustava, formirali smo četiri paketa sistematskih pregleda, po kriterijumu godina života.

Celokupan tekst