Posebni Medigroup programi

Nazad

Apoteka

U Ulici Narodnih heroja 23 (preko puta Doma zdravlja "Dr Ristić") u sklopu kapaciteta doma zdravlja radi  i  apoteka "Dr Ristić".

Radno vreme Apoteke je svakoga dana od 08,00-21,30.

Celokupan tekst

Dijetetika i nutricionizam

U našem Domu zdravlja pružaju se  usluge iz oblasti ishrane svih kategorija zdravih i bolesnih ljudi.

Dijete propisuje lekar specijalista higijene ili viši dijetetičar - nutricionista za svakog pacijenta posebno, a na osnovu zdravstvenog stanja, dnevnih energetskih potreba, pola, životne dobi i na osnovu ocene stila života i navika u ishrani.

Celokupan tekst

Zdravi stilovi života

Edukativni seminar - RADIONICA: Zdravi stilovi života

Rezime - ukratko o programu: program Zdravi stilovi života je namenjen savremenoj zaposlenoj osobi koja zbog prirode posla spada u rizičnu grupu za obolevanje od hroničnih nezaraznih bolesti (bolesti kardiovaskularnog sistema - hipertenzija, ateroskleroza, koronarna bolest, cerebrovaskularne bolesti, maligna oboljenja, povišen nivo serumskih masnoća, diabetes mellitus tip 2, bolesti koštano-zglobnog sistema, poremećaji imuniteta...), sindroma hroničnog umora i/ili sindroma izgaranja na poslu (burn out sindrom).

Celokupan tekst

Asertivni trening - Budi svoj

Rezime – ukratko o programu: Asertivnost  podrazumeva izražavanje sebe, svojih misli, osećanja i uverenja, na direktan, iskren i adekvatan način kojim se uvažavaju prava drugih. Asertivni trening podrazumeva primenu različitih kognitivno-bihejvioralnih tehnika u cilju razvijanja asertivnosti, tj. osvešćivanja i učenja različitih načina izjašnjavanja, zauzimanja za sebe i izražavanja sebe u odnosu sa drugim ljudima.

Celokupan tekst

Asertivni trening - Konstruktivno rešavanje konflikata

Ukratko o programu - Asertivnost  podrazumeva izražavanje sebe, svojih misli, osećanja i uverenja, na direktan, iskren i adekvatan način kojim se uvažavaju prava drugih.

Asertivni trening «Konstruktivno rešavanje konflikata» ima za cilj sticanje veština konstruktivnije poslovne (i privatne) komunikacije.

Celokupan tekst

Antistres program

Edukativni seminar: ANTISTRES PROGRAM - JAČANJE KAPACITETA ZA PREVAZILAŽENJE POSLEDICA HRONIČNOG STRESA

Rezime - ukratko o programu: Antistres program „Jačanje kapaciteta za prevazilaženje posledica hroničnog stresa" je namenjen ljudima na menadžerskim pozicijama koji zbog prirode posla spadaju u rizičnu grupu za obolevanje od sindroma hroničnog umora i/ili sindroma izgaranja na poslu (burn out sindrom).

Celokupan tekst

Kampanja protiv pušenja

KAMPANJA PROTIV PUŠENJA – I verzija u trajanju od 280 min – 4,5 sata

Vreme održavanja: Program se realizuje u vidu jednodnevnog seminara u ukupnom trajanju od 4.5 radna sata.

Celokupan tekst

Međunarodni pacijenti

Za potrebe svih vas koji ste na privremenom ili stalnom boravku u Srbiji a građani ste drugih država članice Medigroup su u potpunosti organizovane da vam pruže neophodne zdravstvene usluge.

Celokupan tekst