Statusna promena – pripajanje 2 ustanove

Nazad

Dom zdravlja Dr Ristić 2 vrši statusnu promenu tako što se pripaja zdravstvenoj ustanovi domu zdravlja MediGroup Dr Ristić.

Za više informacija  Preuzmite PDF