Sistematski pregledi

Nazad

Sistematski pregledi su neophodnost svih društvenih i socijalnih kategorija i deo su zdravstvene kulture svakog građanina. U duhu dobre medicinske prakse i naših iskustava, formirali smo četiri paketa sistematskih pregleda, po kriterijumu godina života.

 

 

 

 

 • Sistematski pregledi su neophodnost svih društvenih i socijalnih kategorija i deo su zdravstvene kulture svakog građanina.
 • Svaki čovek bi trebalo da uradi zdravstveni skrining /sistematski pregled par puta godišnje i shodno rezultatima, opredeli svoje dalje aktivnosti i realizuje svoj zdravstveni plan.
 • S obzirom da potrebe i stanje organizma nisu iste u 20-im i 40-im godinama, formirali smo pakete pregleda koji su se pokazali u praksi kao najpraktičniji za zaposlene i za firme.
 • Struktura ovih paketa pregleda mora biti različita i prilagođena godinama života.
 • U duhu dobre medicinske prakse i naših iskustava, formirali smo četiri paketa sistematskih pregleda, po kriterijumu godina života i to: muškarci do i preko 40 godina i žene do i preko 40 godina.

 

Paket pregleda za žene do 40 godina

 1. laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, pregled urina, šećer, urea, kreatinin, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, gvožđe)
 2. kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, Papanicolau test, vaginalni sekret) za dame
 3. ultrazvučni pregled abdomena
 4. ultrazvučni pregled dojki
 5. oftalmološki pregled ( ili dermatološki pregled)
 6. spirometrija
 7. opšti pregled sa EKG om (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)

 

Paket pregleda za žene preko 40 godina

 1. laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, pregled urina, šećer, urea, kreatinin, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, gvožđe, TSH, fT4)
 2. kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, Papanicolau test, vaginalni sekret) za dame
 3. ultrazvučni pregled abdomena
 4. ultrazvučni pregled dojki / ili inicijalna mamografija
 5. oftalmološki pregled ( ili dermatološki pregled)
 6. spirometrometrija
 7. opšti pregled sa EKG om (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)

 

Paket pregleda za muškarce do 40 godina

 1. laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, pregled urina, šećer, urea, kreatinin, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, gvožđe)
 2. ultrazvučni pregled abdomena
 3. oftalmološki pregled
 4. dermatološki pregled
 5. opšti pregled sa EKG om (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)

 

Paket pregleda za muškarce preko 40 godina

 1. laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, pregled urina, šećer, urea, kreatinin, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, gvožđe, PSA , free PSA i index PSA/ free PSA)
 2. ultrazvučni pregled abdomena
 3. oftalmološki pregled
 4. urološki pregled sa ultrazvučnim pregledom testisa
 5. opšti pregled sa EKG om (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)