SISTEMATSKI PREGLEDI

Nazad

POZOVITE NAŠE LEKARE NA 011 40 40 100 ZA NAŠE DOMOVE ZDRAVLJA U BEOGRADU I 021 40 40 10 ZA DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR CVJETKOVIĆ U NOVOM SADU ZA VIŠE INFORMACIJA 

 

SISTEMATSKI PREGLED ZA POJEDINCE

 

OSNOVNI PAKET ZA ŽENE CENE OSNOVNI PAKET ZA MUŠKARCE CENE

Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, ST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina

1800 Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina 1800
UZ abdomena / ili UZ dojki 1600 UZ abdomena 1600
Ginekološki komplet (pregled, ultazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret) 5000 Pregled urologa 1600
Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis) 1300 Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis) 1300
UKUPNO 9700 UKUPNO 6300
PROŠIRENI PAKET ZA ŽENE CENE PROŠIRENI PAKET ZA MUŠKARCE CENE
Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina 1800 Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina 1800
UZ abdomena 1600 UZ abdomena 1600
UZ dojki 1600 UZ testisa 1600
Oftamološki pregled 1600 Oftamološki pregled 1600
Palpatorni pregled dojki 1600 Pregled urologa 1600
Ginekološki komplet (pregled, ultazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret) 5000 Pregled dermatologa 1600
Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis) 1300 Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis) 1300
JEDNA PARCIJALNA MASAŽA GRATIS JEDNA PARCIJALNA MASAŽA GRATIS
UKUPNO 14500 UKUPNO 11100
KOMPLETAN PAKET ZA ŽENE CENE KOMPLETAN PAKET ZA MUŠKARCE CENE
Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, TSH, fT4, pregled urina 3000 Lab analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, TSH, fT4, free PSA, PSA, pregled urina 4100
UZ abdomena 1600 UZ abdomena 1600
UZ dojki 1600 UZ testisa 1600
UZ štitne žlezde 1600 UZ štitne žlezde 1600
Oftamološki pregled 1600 Oftamološki pregled 1600
Dermatološki pregled 1600 Pregled urologa 1600
Palpatorni pregled dojki 1600 Pregled dermatologa 1600
Ginekološki komplet (pregled, ultazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret) 5000 Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis) 1300
Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis) 1300 JEDNA PARCIJALNA MASAŽA ILI RAZGOVORE SA PSIHOLOGOM GRATIS
JEDNA PARCIJALNA MASAŽA ILI RAZGOVORE SA PSIHOLOGOM GRATIS    
UKUPNO 18900 UKUPNO 15000
DIJAGNOSTIČKI PAKET ZA ŽENE CENE DIJAGNOSTIČKI PAKET ZA MUŠKARCE CENE
UZ abdomena 1600 UZ abdomena 1600
UZ dojki 1600 UZ prostate 1600
UZ štitne žlezde 1600 UZ štitne žlezde 1600
Dopler krvnih sudova vrata 2200 Dopler krvnih sudova vrata 2200
Dopler krvnih sudova nogu 2200 Dopler krvnih sudova nogu 2200
UKUPNO 9200 UKUPNO 9200

POZOVITE NAŠE LEKARE U CALL CENTRU I ODABERITE SVOJ PAKET PREGLEDA