Redovni preventivni pregledi za zdraviju budućnost

Nazad

POZOVITE CALL CENTAR - 011 40 40 100

Prevencija je prvi korak ka očuvanju i unapređenju zdravlja i opšteg stanja organizma. Važnost preventivnih pregleda ogleda se u redovnim kontrolama i praćenju zdravstvenog stanja, mogućnostima za rano otkrivanje i lečenje različitih oboljenja, ali i u učenju o zdravim životnim navikama.

Veliki broj kardiovaskularnih bolesti, poput hipertenzije, infarkta, miokarda i moždanog udara, sve veći broj metaboličkih bolesti, poput gojaznosti i dijabetesa, kao i brojna maligna oboljenja, posledica su različitih faktora i navika koje nameće svakodnevni način života, a koji loše utiču na kvalitet zdravlja čoveka, zbog čega se preporučuje da se preventivni sistematski pregledi obavljaju jednom godišnje.


U okviru preventivnog sistematskog pregleda obavljaju se laboratorijske analize, ginekološki pregled, ultrazvučni pregled, pregledoftamologa, dermatologa, kao i internistički pregled sa EKG-om i spirometrijom. Takođe, može se obaviti i dopunski pregled u zavisnosti od faktora rizika, potreba pojedinca, ili grupe korisnika.
Vodeći privatni zdravstveni sistem u zemlji, Medigroup,nudi mogućnost obavljanja preventivnih sistematskih pregleda koji su prilagođeni pojedincu i različiti u zavisnosti od dobi, pola, bolesti u porodici i drugih faktora rizika kojima je osoba izložena.


Ultrazvučna dijagnostika (ultrazvuk abdomena, dojki, štitaste žlezde, zgloba, dopler krvnih sudova nogu, ruku, vrata, mozga) predstavlja značajan segment preventivnih pregleda. Radi se o modernoj i rasprostranjenoj dijagnostičkoj proceduri kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati različita oboljenja, a naročito je značajna za rano otkrivanje karcinoma. Primena ultrazvuka u kardiologiji, gastroenterologiji, urologiji, endokrinologiji, ginekologiji, onkologiji, reumatologiji, kao i ortopediji, olakšava postavljanje pravilne dijagnoze.Primenom dopler tehnike, meri se brzina protoka krvi kroz arterijske i venske krvne sudove i šupljine srca, a omogućava se i rano postavljanje dijagnoze poremećene ishranjenosti odgovarajućih organa.


Posebnu kategoriju preventivnog sistematskog pregleda predstavlja Total health screening (THS), koji MediGroup nudi svojim pacijentima. Reč je o univerzalnom programu pregleda i dijagnostičkih procedura koji omogućavaju preciznu procenu celokupnog zdravstvenog stanja. THS obuhvata opsežnu laboratorijsku dijagnostiku sa osvrtom na tumor markere, pregled pulmologa sa spirometrijom irendgen grudnog koša, pregled kardiologa sa ultrazvukom srca i ergometrijom, ultrazvuk dojke, štitne žlezde i abdomena, kao i dopler krvnih sudova vrata, kompletan ginekološki i urološki pregled, ali i magnetnu rezonancu abdomena i endokranijuma.
Program je jedinstven po tome što u toku samo jednog dana, sa krajnjom tačnošću, identifikuje svaki faktor rizika za pojavu brojnih oboljenja, posebno kardiovaskularnog sistema i malignih bolesti, a koja danas predstavljaju najučestalije pretnje po zdravlje stanovništva u Srbiji.


Svi pregledi baziraju se na personalizovanoj usluzi i posvećenosti stručnjaka iz svih oblasti medicine, kao i na najsavremenijoj opremi koju poseduju sve članice sistema MediGroup.

 

POZOVITE CALL CENTAR - 011 40 40 100