Paket zdravlja za zaposlene

Nazad

Zdravi zaposleni su najvažniji resurs svake ozbiljne kompanije. Samo takvi, oni mogu raditi posvećeno i biti srećni i motivisani na svom radnom mestu. Zato MediGroup nudi Paket zdravlja – novu pogodnost sa različitim olakšicama i prednostima za poslodavce. 

POZOVITE I PREUZMITE SVOJ PAKET ZDRAVLJA 066 33 33 00

 

 

 

Ovim paketom obuhvaćeni su:

  • Skrininzi za prevenciju i rano otkrivanje najčešćih oboljenja;
  • Stručni saveti za zdrave stilove života;
  • Unapređenje opšteg zdravstvenog stanja.

Pored sveobuhvatnih zdravstvenih procedura, u okviru MediGroup Paketa zdravlja naši medicinski stručnjaci dodatno vrše i kontinuiran uvid u zdravlje zaposlenih. Naši lekari tokom cele godine brinu pojedinačno o svakom članu vašeg radnog tima.

Prednosti paketa su:

  • Manja odsustvovanja sa posla usled bolovanja;
  • Veća produktivnost na radnom mestu;
  • Opšte zadovoljstvo zaposlenih;
  • Poboljšanje učinka HR sektora;
  • Ušteda budžeta.

Paket zdravlja, pored bazične zaštite zdravstvenog stanja vaših zaposlenih, nudi i niz povoljnosti koji posredno mogu poboljšati radnu produktivnost i motivaciju kako menadžmenta, tako i zaposlenih.

Dodatne benefite predstavljaju edukativne radionice i to:

  • Radionice za odvikavanje od pušenja, koje direktno pozitivno utiču na produktivnost zaposlenih, budući da se ukidanjem ove nezdrave navike povećava nivo energije, smanjuje stres i poboljšava sveukupno stanje organizma;
  • Zdravstvene radionice, posebno kreirane prema potrebama kompanija, a koje imaju za cilj da edukuju HR službu o najčešćim oboljenjima koja uzrokuju bolovanja i o načinima prevencije istih.

U Paket zdravlja uključene su i posebne pogodnosti za članove porodice zaposlenih.

Sa više od 650 lekara400.000 pacijenata 500.000 intervencija na godišnjem nivou, MediGroup predstavlja jedini zaokruženi zdravstveni sistem u regionu. Našim pacijentima je naraspolaganju 6 domova zdravlja, Opšta bolnica i 3 specijalističke bolnice - specijalna ginekološka bolnica sa porodilištem „Jevremova“,očna bolnica „Miloš klinika“ i specijalna dermatovenerološka bolnica „Ioanna“.

Paket zdravlja pruža Vam jedinstvenu mogućnost za prevenciju zdravstvenih problema Vaših zaposlenih, što će dugoročno dobro uticati na razvoj Vašeg biznisa.

POZOVITE I PREUZMITE SVOJ PAKET ZDRAVLJA 066 33 33 00