Medicina rada

Nazad

Svaki rad kojim se čovek bavi odlikuje se određenim stepenom težine. Naša pažnja je usmerena na ostvarenje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, zaštitu i unapređenje zdravlja zaposlenih. Procenu rizika na radu i njihovoj eliminaciji, odgžavanju radne sposobnosti radnika i kontroli profesionalnih bolesti i provreda na radu bave se naši licencirani lekari.

Shodno regulativi zakona o radu, za radna mestima sa i bez povećanog rizika, u mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće usluge vezano za  prethodne i periodične preglede za radna mesta sa povišenim rizikom i lekarska uverenja za iste.

  • Prethodni i periodični pregled za RAD NA VISINI
  • Lekarsko uverenje za VOZAČE PROFESIONALCE
  • Pregled specijaliste medicine rada za ČLANOVE POSADE BRODA
  • Lekarsko uverenje za TEŽAK FIZIČKI RAD
  • Lekarsko uverenje za RAD U USLOVIMA BUKE
  • Lekarsko uverenje za RAD NA RADNOM MESTU BEZ POVIŠENOG RIZIKA
  • Lekarsko uverenje za lica na poslovima FTO SA I BEZ NOŠENJA ORUŽJA

Pored navedenih usluga dostupne su i mnoge druge. Budite slobodni da nas kontaktirate za sve konsultacije i organizaciju pregleda.

 

Za sve informacije vezano za pružanje naših usluga, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail-a, ili na neki od dole navedenih brojeva telefona, naša služba prodaje će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

 

   sales@medigroup.rs

   prodaja@medigroup.rs

 

  +381 64 863 67 32

  +381 60 240 40 01

  +381 60 880 81 79

  +381 60 240 40 45

  +381 60 880 82 03

  +381 11 40 40 100